Copyright


Copyright © 2010 – 2012  Dental Management. Alle rechten voorbehouden.
Gebruik van de informatie op deze Website:
Het is toegestaan alle documenten en afbeeldingen op deze homepage te downloaden, bekijken, kopiëren en afdrukken onder volgende voorwaarden:
(1) de documenten mogen uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden,
(2) de documenten mogen niet gewijzigd of veranderd worden in welke vorm dan ook.
Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dental Management mag u geen gegevens gebruiken, downloaden, uploaden, kopiëren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, verzenden of verspreiden.

We hebben getracht om de auteursrechten te respecteren op alle materialen die in deze website gebruikt zijn.
Mocht u echter van mening zijn dat we gegevens, informatie, afbeeldingen of anderszins onrechtmatig gebruikt  hebben  verzoeken wij u contact met ons op te nemen op info@dental-management. nl.

Beschrijving: W:\Design Epona Eerdere Pogingen\Design Epona 2008 yellowtip based\img\bg\0.gif
Copyright © 2010 – 2012  Dental Management.  All Rights Reserved.
Use of Web Site Information:
You may download, view, copy and print documents and graphics incorporated in these documents (the "Documents") from this Web site subject to the following:
(1) the Documents may be used solely for personal, informational, non-commercial purposes;
(2) the Documents may not be modified or altered in any way.
Except as expressly provided herein, you may not use, download, upload, copy, print, display, perform, reproduce, publish, post, transmit or distribute any information from this Web site in whole or in part without the prior written permission of Dental Management.

We have endeavoured  to respect the copyrights on all materials used in this website.
Should you however feel that we have used any data, information , graphics or otherwise unjustified, please contact us at info@dental-management,nl .