CoachingMedewerkers dienen zich voortdurend te ontwikkelen binnen hun taken of competenties. In dit kader wordt van leidinggevenden verwacht dat zij hun medewerkers stimuleren, begeleiden en motiveren om die ontwikkeling door te maken. De meest effectieve manier om dit te doen is hen op inspirerende wijze te coachen. Niet door instructies of dwingende adviezen maar door op basis van gelijkwaardigheid en in onderlinge interactie, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en in praktijk te brengen.

Een moderne praktijkmanager beschikt over deze coachingsvaardigheden; zij heeft het talent om de prestaties en het leervermogen van de medewerkers te verbeteren en zorgt ervoor dat iedereen zo optimaal mogelijk zijn werk kan doen.

Tandartsen en specialisten zijn te druk met de dagelijkse gang van zaken met als gevolg dat er voor o.a. coaching, de oplossing van structurele problemen, toekomstig beleid, personeel, verandering en strategie etc. niet genoeg tijd is

Dental Management ondersteund tandartsen en praktijkmanagers.

Het coachingstraject start met een gesprek waarin wordt besproken welke verandering(en) wilt u bewerkstelligen en hoe dit te realiseren.
Dental Management brengt samen met u de gewenste verandering tot stand. Daarbij kijken we tevens naar wat u nodig heeft om in de toekomst ook andere zaken zelfstandig te kunnen aanpakken.

Wat levert het u op?
Na het coachingstraject van Dental Management zijn u en uw medewerkers in staat:

  • Meer plezier en succes uit uw werk te halen;
  • Richting te geven aan uw werk en persoonlijke ontwikkeling;
  • Ambities waar te maken met meer energie;
  • Talenten optimaal in te zetten;
  • Belemmerende denk- en gedragspatronen te doorbreken;
  • Succesvoller samen te werken;
  • Beter bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen.

  • Haal het maximale uit het talent in uw team.