"Kwaliteit is geen toeval".

Het is een veelgebruikte uitdrukking, maar het is werkelijk zo. Kwaliteit moet nagestreefd worden en kwaliteitsmanagement is een middel op het doel te bereiken. Door systematisch een praktijk te screenen, te analyseren en alle aspecten van kwaliteit te determineren en vast te leggen vormt u een basis voor kwaliteitsbeheer en kwaliteitsverbetering. Gelukkig hoeft u het wiel niet meer zelf uit te vinden. Er zijn een aantal kwaliteitssystemen en richtlijnen ontwikkeld die u helpen een kwaliteits systeem te implementeren. We zetten ze even voor u op een rijtje :

ISO 9001: International Standard Organisation

Wikipedia omschrijft het kort en bondig: " De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen". Lees verder >>>>

HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

Stichting HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. De Stichting stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, VV&T, kinderopvang, tandartsen en GGZ. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Lees verder >>>>

ZKN: Zelfstandige Klinieken Nederland

ZKN staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een hoge kwaliteit van medische zorg, korte wachttijden en een efficiënte en persoonlijke medische behandeling. ZKN waarborgt de kwaliteit van de aangesloten klinieken. Lees verder >>>>

KRT: Kwaliteitsregister Tandartsen

In strikte zin is KRT geen kwaliteitsnorm. Het KRT is een onafhankelijk, openbaar kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland. Het KRT is een keurmerk. Het KRT is inzichtelijk voor patiënten, zij kunnen hierin zien of een tandarts aan kwaliteitsbevordering doet en kunnen hierdoor kiezen voor een tandarts die staat ingeschreven in het KRT. Lees verder >>>>


IGZ: Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is een overheidsinstantie en onderdeel van het Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport. De Inspectie voor de Volksgezondheid controleert of zorgaanbieders zich houden aan de wetten die voor hen gelden. In totaal gaat het om meer dan twintig wetten. Lees verder >>>>