HKZ : Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector


HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat uw instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Stichting HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. De stichting stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op waaraan het HKZ-Keurmerk is verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de patiënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Stichting HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt en stelt zorginstellingen daarmee in staat om hun aanbod voortdurend te verbeteren.

Het HKZ-Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Dit systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ-Keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het HKZ-Keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ-Keurmerk betekent dat een organisatie:

 • De zaken intern goed op orde heeft;
 • De klant principieel centraal stelt;
 • Betrouwbare resultaten kan presenteren;
 • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

De HKZ-systematiek is bijzonder in de volgende 5 opzichten:

 • Een samenhangende benadering.
 • Alle processen in de zorgorganisatie zijn in hun samenhang genormeerd, met de nadruk op het primaire proces. De effectiviteit van de totale organisatie wordt dus beoordeeld bij certificatie.
 • Een breed draagvlak
  HKZ-normen worden ontwikkeld door de belanghebbende partijen zelf. Daardoor beschikken de normen over een breed draagvlak.
 • Openbaarheid
  De HKZ-normen zijn openbaar en worden regelmatig geactualiseerd.
 • Normontwikkeling en toetsing vinden strikt gescheiden plaats en staan beide onder formeel toezicht door de Raad van Accreditatie.
 • Toetsing voor het HKZ-Keurmerk is geen momentopname. Om het certificaat te behouden, laat een instelling zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen.

Voordelen van het HKZ-Keurmerk
Uit onderzoek is gebleken dat gecertificeerde instellingen blij zijn met hun certificaat. De organisatie is efficiënter gaan werken en transparanter geworden. Medewerkers hebben meer inzicht in beleid en doelstellingen en zien ook beter hun eigen aandeel in het leveren van kwaliteit. Fouten worden sneller gesignaleerd en blijvend opgelost. Gecertificeerde organisaties lijken gemakkelijker personeel te kunnen aantrekken en te behouden. Het samen werken aan een kwaliteitssysteem, met als 'kroon op het werk' het certificaat, maakt medewerkers kwaliteitsbewuster en zelfverzekerder.

Het HKZ-Keurmerk wordt breed erkend als dé basisgarantie voor kwaliteit in zorg en welzijn:

 • Zorgverzekeraars vragen steeds vaker naar het HKZ-certificaat in contractbesprekingen;
 • Gecertificeerde instellingen worden 'beloond' met verminderd toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
 • De overheid vindt dat instellingen iets uit te leggen hebben als ze nog niet HKZ-gecertificeerd of NIAZ-geaccrediteerd zijn;
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in 2005 besloten tot deelname in alle bestuurlijke geledingen van HKZ.

Het HKZ-certificaat is 3 jaar geldig, mits tussentijds getoetst wordt. Na 3 jaar vindt er een hercertificering plaats.

(bron: hkz.nl)

>