ISO : International Standard OrganisationISO staat voor International Organization for Standardization.

NEN
staat voor NEderlandse Norm.
NEN is het Nederlands Normalisatie-instituut. Dit instituut beheert en publiceert de voor Nederland geldende normen op zeer uiteenlopende gebieden. Er bestaan ruim 1500 specifiek Nederlandse normen en er zijn er nog veel meer geldig in Nederland omdat ze bijvoorbeeld vanuit Europa komen (NEN-EN) of op wereldschaal geldig zijn (ISO).

EN
staat voor Europese Normen.


ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie:

  • moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten/diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving
  • en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

ISO 9001:2008 is de meest recente editie van de ISO 9001 norm. In deze editie zijn de eisen verduidelijkt en is een betere afstemming bereikt met de norm voor milieumanagementsystemen (ISO 14001). Er zijn verder geen grote verschillen met de vorige versie die in 2000 gepubliceerd is (ISO 9001:2000).

Volgens de standaard (NEN-EN-ISO 9001:2008) moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet er gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Hoe kan ik ISO 9001 gecertificeerd worden?

Een organisatie kan gecertificeerd worden als het een kwaliteitsysteem heeft geïmplementeerd dat is ingericht volgens ISO 9001. Dit systeem moet tenminste 3 maanden actief gebruikt worden. Twee belangrijke onderdelen van de ISO norm is het voldoen aan de wensen en behoeften van klanten en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De organisatie moet daarbij ook aan kunnen tonen dat het in staat is om continu te verbeteren. Hiervoor moeten er o.a. interne audits, doelen en meet-/bewaakpunten, systeembeoordelingen en klanttevredenheidsmetingen (bij)gehouden worden. Een ISO-certificaat is maximaal drie jaar geldig. Hierna komt er weer een nieuwe (externe) audit voor de volgende drie jaar. Aangezien kwaliteitszorg een continu proces is, moeten tussentijdse controles (interne audits) waarborgen dat de kwaliteitsnormen voortdurend worden gehaald en nageleefd.

Stelling:            Zeg wat je doet             Doe wat je zegt             Bewijs het