ZKN : Zelfstandige Klinieken Nederland


ZKN staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Klinieken met het ZKN-Keurmerk staan garant voor een hoge kwaliteit van medische zorg, korte wachttijden en een efficiënte en persoonlijke medische behandeling. ZKN waarborgt de kwaliteit van de aangesloten klinieken. ZKN heeft als doelstelling om de kwaliteit van de medische behandelingen, geleverd door zelfstandige klinieken te bevorderen en inzichtelijk te maken voor iedere patiënt in Nederland. Klinieken met het ZKN-Keurmerk bieden:

  • Hoogwaardige kwaliteit medische zorg;
  • Géén wachttijden;
  • Persoonlijke aandacht;
  • Innovatieve behandelmethoden;
  • Betere service.

Kwalitatief hoogwaardige medische zorg
ZKN erkent uitsluitend klinieken als leden wanneer zij een hoog kwaliteitsniveau hebben.
Iedere kliniek die tot ZKN wil toetreden, wordt door het onafhankelijke certificeringinstituut KIWA getoetst aan strenge normen.
Eens per jaar vindt op basis van die normen, hertoetsing plaats van iedere aangesloten kliniek. Op deze wijze kan ZKN u garanderen dat de kwaliteit van de aangesloten klinieken hoog is en blijft. Het doel is om u te verzekeren dat u in goede handen bent bij de klinieken die zijn aangesloten bij ZKN.

Persoonlijk en patiëntvriendelijk
De verregaande centralisatie van zorg in grote satellietziekenhuizen aan de rand van grote woongebieden, heeft het zorgaanbod onpersoonlijk gemaakt. Dit staat haaks op de toenemende vraag van patiënten naar zorg op maat in kleinschalige centra. Particuliere klinieken komen juist wel aan deze vraag tegemoet, door patiëntvriendelijke behandeling aan te bieden, afgestemd op de wensen van de patiënten.

Innoverend
Zelfstandige klinieken vervullen binnen de zorgsector een innoverende rol. Door zich te specialiseren in dagbehandeling leveren ze bijvoorbeeld een actieve bijdrage aan het terugdringen van onnodige ziekenhuisopnamen.

Efficiënt en klantgericht
Zelfstandige klinieken zijn door hun efficiënte organisaties en hun klantgerichte aanpak in staat de zorg tegen een goede prijs aan te bieden. Diverse verzekeraars hebben dit inmiddels onderkend. Zij sluiten contracten met klinieken die zijn aangesloten bij ZKN. Zorgverzekeraars kunnen er, al dan niet op flexibele basis, extra behandelcapaciteit inkopen. Zo waarborgen ze dat hun patiënten snelle en adequate zorg kunnen krijgen.

Hoe verkrijgt een kliniek het ZKN-Keurmerk?
ZKN laat door onafhankelijke specialisten onderzoeken of klinieken aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt door middel van audits. Klinieken kunnen alleen aansluiting vinden bij ZKN als ze deze audits met goed gevolg doorlopen. Daarnaast vindt ieder jaar opnieuw een KIWA keuring plaats, om te waarborgen dat de aangesloten klinieken hun kwaliteit op peil houden. Klinieken die het ZKN-Keurmerk hebben, hebben het recht om in hun communicatie het ZKN-logo af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar.

Wat garandeert het ZKN-Keurmerk?
Alle klinieken, zowel de klinieken voor verzekerde zorg als de klinieken die niet-verzekerde zorg leveren, met het ZKN-Keurmerk voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die ook gelden voor de reguliere ziekenhuizen.

Het ZKN-Keurmerk bewaakt het gehele zorgproces van privéklinieken. Van diagnose tot behandelresultaat. Het Keurmerk garandeert dat het medisch personeel bevoegd is (BIG-geregistreerd) om het beroep uit te oefenen. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de behandeling, de intake, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. Deze toetsing vindt periodiek en herhaaldelijk plaats. Het ZKN-Keurmerk beoordeelt dus het gehele functioneren van de kliniek én de kwaliteit van het gehele zorgproces.

(bron: zkn.nl)