Over Dental Management


Dental Management is gespecialiseerd in het adviseren en leveren van producten en diensten expliciet
gericht op kwaliteit- en praktijkmanagement voor tandheelkundige praktijken en klinieken.

De aanpak van Dental Management onderscheidt zich door een praktische benadering.
Geen langdurige analyses maar snel een op maat gesneden systeem op de plank.
En dat laatste is letterlijk bedoeld.

 

 

Elke tandartspraktijk moet voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot kwaliteit.

  • Is uw praktijk IGZ-Proof?
  • Wordt er gewerkt volgens de gestelde richtlijnen en wettelijke eisen?
  • Zijn alle daarvoor benodigde procedures, werkinstructies (protocollen) en formulieren gedocumenteerd en inzichtelijk voor iedereen?
  • Is uw röntgenapparaat aangemeld en is er een KEW-dossier aanwezig?
  • Zijn taakdelegatie en voorbehouden handelingen vastgesteld en vastgelegd?
  • Of wilt u uw praktijk laten certificeren voor ISO 9001:2008, HKZ of ZKN?
  • Is uw kwaliteitsjaarverslag geschreven?
  • Zijn algemene praktijkdocumenten aanwezig?

In de afgelopen jaren hebben al meerdere tandartspraktijken een waarschuwing gehad van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en sommigen hebben zelfs hun praktijk moeten sluiten omdat er niet werd gewerkt volgens de gestelde richtlijnen en wettelijke eisen.

Na een vrijblijvend gesprek wordt de praktijk geïnventariseerd. Deze inventarisatie leidt tot het Plan van Aanpak. Het plan en de startdatum worden tijdens het adviesgesprek besproken en ingepland.

Dental Management zal uw opdracht met de meeste zorg uitvoeren en kijkt uit naar een prettige samenwerking.

Jeannet den Heijer-de Bresser

In 1980 ben ik mijn carrière gestart als tandartsassistente in een solopraktijk. Mijn kennis en ervaring in de algemene/reguliere tandheelkunde heb ik in de loop der jaren uitgebreid in tandheelkundige klinieken en ziekenhuizen met specialisaties waaronder Implantologie, Kaakchirurgie, Bijzondere Tandheelkunde, Parodontologie en Orthodontie.
Na In 2000 overgestapt te zijn naar de industrie, waar ik me bezig hield met de verkoop van tandheelkundige implantaten en bijbehorende producten, ben ik 2002 de opleiding "kwaliteitsmanagement" gestart en heb ik voor mijn toenmalige werkgever het ISO 9001:2000 kwaliteitsmanagementsysteem geschreven en geïmplementeerd. Dit resulteerde in de eerste door mij begeleide ISO-certificatie.
In 2007 besloot ik terug te keren naar mijn roots: de tandheelkundige praktijk, maar met zwaartepunt praktijk- en kwaliteitsmanagement.
Zeker in verband met de gewijzigde wet- en regelgeving in tandheelkundig Nederland bestaat er een grote behoefte aan praktische, doelgerichte ondersteuning van de algemene en bijzondere tandheelkundige praktijken en klinieken.

Mijn stijl van werken kenmerkt zich als doortastend, deskundig en zakelijk, maar ook persoonlijk en betrokken met het nodige gevoel voor  humor.