PraktijkmanagementModerne tandartspraktijken zijn goed georganiseerde bedrijven. Steeds vaker laten tandartsen zich ondersteunen door een praktijkmanager. Deze medewerker vervult een spilfunctie in het bedrijf.

Tandartsen zijn druk met de dagelijkse gang van zaken, inclusief de duizend en één dingen die daar bij komen. Dat heeft tot gevolg dat er voor o.a. de oplossing van structurele problemen, toekomstig beleid, verandering en strategie etc. niet altijd genoeg tijd en menskracht beschikbaar zijn.

Het kost enorm veel tijd en energie om met veranderingen om te gaan en helemaal als het niet lijkt te lukken de situatie te verbeteren en je omgeving niet meewerkt.
Een praktijkmanager zorgt deels of volledig voor de uitvoering van het door de directie vastgestelde organisatiebeleid zodat het medisch en ondersteunende personeel haar werk efficiënt kan uitvoeren en patiënten tijdig en optimaal worden geholpen. Een praktijkmanager geeft operationeel leiding aan alle medisch/ tandheelkundige assistenten en geeft functioneel- en operationeel leiding aan het ondersteunend personeel. Hij/zij signaleert knelpunten en/of verbetermogelijkheden en ontwikkelingen in wet- en regelgeving en is verantwoordelijk voor de inrichting, de coördinatie en het continue verbeterproces van de praktijkorganisatie. Samen met de directie is de praktijkmanager verantwoordelijk voor de vertaling van deze ontwikkelingen in een passend beleid.

Dental Management ondersteunt tandartsen en praktijkmanagers.

Het praktijkmanagement omvat vele taken en werkzaamheden. Dental Management levert o.a. de volgende diensten/producten aan:

  • Functionerings- en beoordelingsformulieren;
  • Functieprofielen en functieomschrijvingen;
  • Personeelsgids;
  • POP boekje (Persoonlijk Opleiding Plan);
  • Bekwaamheidsverklaringen;
  • Personeel- en vakantieplanningen;
  • Procedures, werkinstructies (protocollen) en bijbehorende formulieren;
  • Kwaliteitsmanagementsystemen.