Dental| Management

Disclaimer & Privacy


Disclaimer

Door middel van deze website informeert Dental Management u over de activiteiten en faciliteiten van Dental Management. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Dental Management spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Dental Management sluit iedere aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Dental Management worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Dental Management heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.


Persoonsgegevens

Door middel van het gebruik van het contactformulier is het mogelijk om informatie op te vragen bij Dental Management. Hiervoor vragen wij u uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan ons door te geven. Dental Management legt deze gegevens vast in haar database. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Dental Management daartoe op grond van de wet verplicht is. Dental Management verzamelt en beheert deze gegevens om:

  • U de gewenste informatie toe te kunnen zenden;
  • Contact met u op te kunnen nemen voor een afspraak (indien door u gewenst);
  • U in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van nieuwe producten en diensten (indien door u gewenst).

Uw gegevens zullen worden bewaard totdat u zich bij ons afmeldt.